CHINH PHỤC KỲ THI

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

 •  Bộ đề môn Vật Lý

 • 1. Đề số 1: Khái niệm dao động điều hòa và Biểu diễn dao động điều hòa (phần 1)
  Thông tin  
 • 2. Đề số 2: Khái niệm dao động điều hòa và Biểu diễn dao động điều hòa (phần 2)
  Thông tin  
 • 3. Đề số 3: Giải toán dao động điều hòa bằng chuyển động tròn đều
  Thông tin  
 • 4. Đề số 4: Chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa
  Thông tin  
 • 5. Đề số 5: Quá trình truyền sóng và Giao thoa sóng cơ học
  Thông tin  
 • 6. Đề số 6: Sóng dừng và Sóng âm
  Thông tin  
 • 7. Đề số 7: Điện từ trường cảm ứng và Sóng điện từ
  Thông tin  
 • 8. Đề số 8: Dòng điện xoay chiều và Mạch điện xoay chiều
  Thông tin  
 • 9. Đề số 9: Máy phát điện, máy biến áp, và truyền tải điện năng
  Thông tin  
 • 10. Đề số 10: Sóng ánh sáng
  Thông tin  
 • 11. Đề số 11: Lượng tử ánh sáng
  Thông tin  
 • 12. BÀI 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 13. Nâng cao về dao động điều hòa
  Thông tin  
 • 14. Nâng cao về Sóng cơ học
  Thông tin  

Luyện thi THPT Quốc gia

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

logo