CHINH PHỤC KỲ THI

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

 •  Bộ đề môn Sinh Học

 • 1. Đề số 1: Câu hỏi ôn tập Bài ADN – ARN – Prôtêin
  Thông tin  
 • 2. Đề số 2: Các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
  Thông tin  
 • 3. Đề số 3: Điều hòa hoạt động gen và đột biến gen
  Thông tin  
 • 4. Đề số 4: Đột biến nhiễm sắc thể
  Thông tin  
 • 5. Đề số 5: Phân ly độc lập và tương tác gen
  Thông tin  
 • 6. Đề số 6: Liên kết gen và hoán vị gen
  Thông tin  
 • 7. Đề số 7: Di truyền liên kết giới tính và di truyền người
  Thông tin  
 • 8. Đề số 8: Di truyền học quần thể
  Thông tin  
 • 9. Đề số 9: Ứng dụng di truyền học
  Thông tin  
 • 10. Đề số 10: Học thuyết tiến hóa cổ điển và học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
  Thông tin  
 • 11. CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 12. CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN – MỖI GEN TRÊN 1 NST [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 13. ĐỀ THI THỬ THPTQG SỐ 1 - 2019
  Thông tin  
 • 14. ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN SINH HỌC 2019 - LẦN 2
  Thông tin  

Luyện thi THPT Quốc gia

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

logo