CHINH PHỤC KỲ THI

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

 •  Bộ đề môn Ngữ Văn

 • 1. Đề số 1: Rừng Xà Nu, Những đứa con trong gia đình
  Thông tin  
 • 2. Đề số 2: Vợ chồng APhủ - nhà văn Tô Hoài
  Thông tin  
 • 3. Đề số 3: Vợ Nhặt - nhà văn Kim Lân
  Thông tin  
 • 4. Đề số 4: Tổng hợp 4 bài Rừng Xà Nu, Những đứa con trong gia đình, Vợ Nhặt, Vợ chồng A Phủ
  Thông tin  
 • 5. Đề số 5: Tây tiến - Quang Dũng
  Thông tin  
 • 6. Đề số 6: Việt Bắc
  Thông tin  
 • 7. Đề số 7: Đất nước
  Thông tin  
 • 8. Đề số 8: Sóng
  Thông tin  
 • 9. Đề số 9: TÂY TIẾN, SÓNG, LORCA, VIỆT BẮC, ĐẤT NƯỚC
  Thông tin  
 • 10. Đề số 10: Người lái đò sông Đà
  Thông tin  
 • 11. Đề số 11: Ai đã đặt tên cho dòng sông
  Thông tin  
 • 12. TÂY TIẾN [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 13. VỢ CHỒNG A PHỦ [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 14. KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
  Thông tin  

Luyện thi THPT Quốc gia

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

logo