CHINH PHỤC KỲ THI

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

 •  Bộ đề môn Môn Ngữ Văn

 • 1. BÀI 1: CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG
  Thông tin  
 • 2. BÀI 2: HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
  Thông tin  
 • 3. BÀI 3: TRUYỆN KIỀU (Nguyễn Du)
  Thông tin  
 • 4. BÀI 4: ĐỒNG CHÍ (Chính Hữu)
  Thông tin  
 • 5. BÀI 5: BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH (Phạm Tiến Duật)
  Thông tin  
 • 6. BÀI 6: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ (Huy Cận)
  Thông tin  
 • 7. BÀI 7: BẾP LỬA (Bằng Việt)
  Thông tin  
 • 8. BÀI 8: ÁNH TRĂNG (Nguyễn Duy)
  Thông tin  
 • 9. VIẾNG LĂNG BÁC (Viễn Phương)
  Thông tin  
 • 10. SANG THU (Hữu Thỉnh)
  Thông tin  

CHINH PHỤC KỲ THI lỚP 10

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

logo