CHINH PHỤC KỲ THI

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

 •  Bộ đề môn Môn Đại số

 • 1. CHUYÊN ĐỀ 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
  Thông tin  
 • 2. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
  Thông tin  
 • 3. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
  Thông tin  
 • 4. CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
  Thông tin  
 • 5. CHUYÊN ĐỀ 5 + 6: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
  Thông tin  
 • 6. PHIẾU HỌC TẬP THEO VIDEO TRÊN YOUTUBE VTV7
  Thông tin  

CHINH PHỤC KỲ THI lỚP 10

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

logo