CHINH PHỤC KỲ THI

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

 •  Bộ đề môn Hóa Học

 • 1. Đề số 1: Nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàn & Cân bằng phản ứng oxy hóa khử
  Thông tin  
 • 2. Đề số 2: Điện Ly
  Thông tin  
 • 3. Đề số 3: Phương pháp trung bình và đường chéo
  Thông tin  
 • 4. Đề số 4: Bảo toàn nguyên tố và bảo toàn điện tích - phương trình ion thu gọn
  Thông tin  
 • 5. Đề số 5: Phản ứng trao đổi và phản ứng tạo phức
  Thông tin  
 • 6. Đề số 6: Tổng hợp phản ứng vô cơ: Phản ứng oxi hóa khử - Phản ứng nhiệt phân - Phản ứng điện phân
  Thông tin  
 • 7. Đề số 7: Phương pháp bảo toàn Electron và phương pháp quy đổi
  Thông tin  
 • 8. Đề số 8: Phương pháp tăng giảm khối lượng
  Thông tin  
 • 9. Đề số 9: Phân dạng câu hỏi hữu cơ theo phản ứng
  Thông tin  
 • 10. CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT_ BÀI TẬP NHẬN BIẾT [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 11. CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT _ BÀI TẬP THÔNG HIỂU [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 12. CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT _ BÀI TẬP VẬN DỤNG [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 13. CHƯƠNG 2: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT - PROTEIN_Bài tập nhận biết [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 14. CHƯƠNG 2: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT - PROTEIN_ Bài tập thông hiểu [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 15. CHƯƠNG 2: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT - PROTEIN_ Bài tập vận dụng [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin  
 • 16. Phân loại câu hỏi lý thuyết hóa hữu cơ 12
  Thông tin  

Luyện thi THPT Quốc gia

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

logo