CHINH PHỤC KỲ THI

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

 •  Bộ đề môn Đại Số

 • 1. Tương giao giữa các đồ thị hàm số
  Thông tin  
 • 2. Hàm số đồng biến nghịch biến, cực trị của hàm số
  Thông tin  
 • 3. Tiếp tuyến đồ thị hàm số
  Thông tin  
 • 4. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
  Thông tin  
 • 5. Phương trình mũ
  Thông tin  
 • 6. Phương trình logarit
  Thông tin  
 • 7. Tìm phần thực, phần ảo của số phức, giải phương trình bậc nhất và bậc hai ẩn phức
  Thông tin  
 • 8. Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức
  Thông tin  
 • 9. Tính tích phân, nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến
  Thông tin  
 • 10. Tính tích phân, nguyên hàm bằng phương pháp tích phân từng phần
  Thông tin  
 • 11. Ứng dụng của tích phân
  Thông tin  
 • 12. ĐỀ 1 - BÀI TẬP ÔN TẬP 2017
  Thông tin  
 • 13. ĐỀ 2 - BÀI TẬP ÔN TẬP 2017
  Thông tin  
 • 14. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT
  Thông tin  

Luyện thi THPT Quốc gia

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

logo