CHINH PHỤC KỲ THI

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

 •  Bộ đề môn Chinh phục điểm 9+ môn Toán

 • 1. Đề tham khảo số 1 - môn Toán
 • 2. Đề tham khảo số 2 - môn Toán
  Thông tin  
 • 3. Đề tham khảo số 3 - môn Toán
  Thông tin  
 •  Hướng dẫn học theo chuyên đề

 • 1. CHUYÊN ĐỀ CỰC TRỊ HÀM ẨN
 • 2.MIN MAX CỦA HÀM SỐ CHỨA DẤU TRỊ TUYỆT ĐỐI
 • 3. CÁC BÀI TOÁN VỀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN MŨ-LOGARIT
 • 4. PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN LIÊN QUAN ĐẾN MŨ – LOGARIT
 • 5. CÁC BÀI TOÁN ĐẾM LIÊN QUAN ĐẾN ĐA GIÁC VÀ ĐA GIÁC ĐỀU
 • 6. CHUYÊN ĐỀ GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG
 • 7. KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG
 • 8. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

Luyện thi THPT Quốc gia

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

logo