Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với các chương trình chinh phục kỳ thi của VTV7. Toán - Ngữ văn - Tiếng anh - Vật lý - Hóa học - Sinh học.

Quên mật khẩu

Chinh phục kỳ thi PTTH

Anh Văn
Đại Số − Nội dung kiến thức phủ kín toàn bộ chương trình thi, từ những kiến thức chung, căn bản, đến những kiến thức ngách, tinh tế.
− Các câu hỏi có tính toán đều được thiết kế dựa trên các phép tính căn bản, với số liệu đẹp, cho phép người học tính nhẩm ra kết quả mà không cần dùng máy tính.
− Thời lượng cần thiết để trả lời câu hỏi là dưới 20 giây, phù hợp cho việc ôn luyện mọi nơi, mọi lúc, mà vẫn đạt hiệu quả cao.
Toán học
Địa Lý
Giáo Dục Công Dân
Hình Học
Hóa Học Hóa học
Lịch Sử
Ngữ Văn
Sinh Học
Vật Lý Môn lý

Đội ngũ giáo viên

Thầy Nguyễn Thành Nam
Vật Lý

Thầy Lại Tiến Minh
Đại Số

Thầy Vũ Ngọc Toản
Hóa Học

Thầy Vũ Thanh Hòa
Ngữ Văn

Cô Nguyễn Thị Hằng Nga
Sinh Học

Cô Nguyễn Việt Hà
Anh Văn

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai
Địa Lý

Thầy Trần Văn Năng
Giáo Dục Công Dân