•  Bộ đề môn Vật Lý
 • 1
  Đề số 1: Khái niệm dao động điều hòa và Biểu diễn dao động điều hòa (phần 1)
  Thông tin
 • 2
  Đề số 2: Khái niệm dao động điều hòa và Biểu diễn dao động điều hòa (phần 2)
  Thông tin
 • 3
  Đề số 3: Giải toán dao động điều hòa bằng chuyển động tròn đều
  Thông tin
 • 4
  Đề số 4: Chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa
  Thông tin
 • 5
  Đề số 5: Quá trình truyền sóng và Giao thoa sóng cơ học
  Thông tin
 • 6
  Đề số 6: Sóng dừng và Sóng âm
  Thông tin
 • 7
  Đề số 7: Điện từ trường cảm ứng và Sóng điện từ
  Thông tin
 • 8
  Đề số 8: Dòng điện xoay chiều và Mạch điện xoay chiều
  Thông tin
 • 9
  Đề số 9: Máy phát điện, máy biến áp, và truyền tải điện năng
  Thông tin
 • 10
  Đề số 10: Sóng ánh sáng
  Thông tin
 • 11
  Đề số 11: Lượng tử ánh sáng
  Thông tin
 • 12
  BÀI 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
Xếp hạng Vật Lý
STT Học viên Xếp hạng Kinh nghiệm
1 Hocvien 1 7956
2 Hà Thu Thủy 2 522
3 Nguyễn Văn Sâm 3 394
4 HKT 4 378
5 Lê Hoàng Nhuận 5 276
6 BẢO NGÂN 6 218
7 Nguyen Hoàng Long 7 200
8 Tachi Noji 8 186
9 David Tai 9 162
10 luong tan nam 10 162

Đội ngũ giáo viên

Thầy Nguyễn Thành Nam
Vật Lý