•  Bộ đề môn Sinh Học
 • 1
  Đề số 1: Câu hỏi ôn tập Bài ADN – ARN – Prôtêin
  Thông tin
 • 2
  Đề số 2: Các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
  Thông tin
 • 3
  Đề số 3: Điều hòa hoạt động gen và đột biến gen
  Thông tin
 • 4
  Đề số 4: Đột biến nhiễm sắc thể
  Thông tin
 • 5
  Đề số 5: Phân ly độc lập và tương tác gen
  Thông tin
 • 6
  Đề số 6: Liên kết gen và hoán vị gen
  Thông tin
 • 7
  Đề số 7: Di truyền liên kết giới tính và di truyền người
  Thông tin
 • 8
  Đề số 8: Di truyền học quần thể
  Thông tin
 • 9
  Đề số 9: Ứng dụng di truyền học
  Thông tin
 • 10
  Đề số 10: Học thuyết tiến hóa cổ điển và học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
  Thông tin
 • 11
  CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 12
  CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ (tiếp theo) [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 13
  CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN – MỖI GEN TRÊN 1 NST [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
Xếp hạng Sinh Học
STT Học viên Xếp hạng Kinh nghiệm
1 Hocvien 1 17072
2 Dũng Bùi 2 330
3 Hoài Xieo 3 312
4 Diệu Linh 4 280
5 Hoàng Thần Đèn 5 254
6 Hân 6 252
7 Đào Đức Tuân 7 246
8 Lưu Quang Lập KSA 8 224
9 Tran Trang 9 208
10 Võ Nhật Quỳnh 10 198

Đội ngũ giáo viên

Cô Nguyễn Thị Hằng Nga
Sinh Học