•  Bộ đề môn Ngữ Văn
 • 1
  Đề số 1: Rừng Xà Nu, Những đứa con trong gia đình
  Thông tin
 • 2
  Đề số 2: Vợ chồng APhủ - nhà văn Tô Hoài
  Thông tin
 • 3
  Đề số 3: Vợ Nhặt - nhà văn Kim Lân
  Thông tin
 • 4
  Đề số 4: Tổng hợp 4 bài Rừng Xà Nu, Những đứa con trong gia đình, Vợ Nhặt, Vợ chồng A Phủ
  Thông tin
 • 5
  Đề số 5: Tây tiến - Quang Dũng
  Thông tin
 • 6
  Đề số 6: Việt Bắc
  Thông tin
 • 7
  Đề số 7: Đất nước
  Thông tin
 • 8
  Đề số 8: Sóng
  Thông tin
 • 9
  Đề số 9: TÂY TIẾN, SÓNG, LORCA, VIỆT BẮC, ĐẤT NƯỚC
  Thông tin
 • 10
  Đề số 10: Người lái đò sông Đà
  Thông tin
 • 11
  Đề số 11: Ai đã đặt tên cho dòng sông
  Thông tin
 • 12
  TÂY TIẾN [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 13
  VỢ CHỒNG A PHỦ [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
Xếp hạng Ngữ Văn
STT Học viên Xếp hạng Kinh nghiệm
1 Hocvien 1 73594
2 Nguyễn Thợi 2 1704
3 hường 3 1040
4 Diệu Chi 4 944
5 BẢO NGÂN 5 534
6 trangtrang 6 528
7 Phan Trong Chính 7 464
8 Mưa'ss 8 446
9 Trần Linh 9 414
10 Hằng Châu 10 390

Đội ngũ giáo viên

Thầy Vũ Thanh Hòa
Ngữ Văn