•  Bộ đề môn Môn Ngữ Văn
 • 1
  BÀI 1: CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG
  Thông tin
 • 2
  BÀI 2: HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
  Thông tin
 • 3
  BÀI 3: TRUYỆN KIỀU (Nguyễn Du)
  Thông tin
 • 4
  BÀI 4: ĐỒNG CHÍ (Chính Hữu)
  Thông tin
 • 5
  BÀI 5: BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH (Phạm Tiến Duật)
  Thông tin
 • 6
  BÀI 6: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ (Huy Cận)
  Thông tin
 • 7
  BÀI 7: BẾP LỬA (Bằng Việt)
  Thông tin
 • 8
  BÀI 8: ÁNH TRĂNG (Nguyễn Duy)
  Thông tin
 • 9
  VIẾNG LĂNG BÁC (Viễn Phương)
  Thông tin
 • 10
  SANG THU (Hữu Thỉnh)
  Thông tin
Kỳ thi vào lớp 10