•  Bộ đề môn Môn Đại số
 • 1
  CHUYÊN ĐỀ 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
  Thông tin
 • 2
  CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
  Thông tin
 • 3
  CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
  Thông tin
 • 4
  CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
  Thông tin
 • 5
  CHUYÊN ĐỀ 5 + 6: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
  Thông tin
Kỳ thi vào lớp 10