•  Bộ đề môn Lịch Sử
 • 1
  ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1
  Thông tin
 • 2
  ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2
  Thông tin
 • 3
  ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3
  Thông tin
 • 4
  ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4
  Thông tin
 • 5
  ĐỀ ÔN TẬP SỐ 5 - 2018
  Thông tin
Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
Xếp hạng Lịch Sử
STT Học viên Xếp hạng Kinh nghiệm
1 Hocvien 1 300064

Đội ngũ giáo viên

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
Lịch Sử