•  Bộ đề môn Hóa Học
 • 1
  Đề số 1: Nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàn & Cân bằng phản ứng oxy hóa khử
  Thông tin
 • 2
  Đề số 2: Điện Ly
  Thông tin
 • 3
  Đề số 3: Phương pháp trung bình và đường chéo
  Thông tin
 • 4
  Đề số 4: Bảo toàn nguyên tố và bảo toàn điện tích - phương trình ion thu gọn
  Thông tin
 • 5
  Đề số 5: Phản ứng trao đổi và phản ứng tạo phức
  Thông tin
 • 6
  Đề số 6: Tổng hợp phản ứng vô cơ: Phản ứng oxi hóa khử - Phản ứng nhiệt phân - Phản ứng điện phân
  Thông tin
 • 7
  Đề số 7: Phương pháp bảo toàn Electron và phương pháp quy đổi
  Thông tin
 • 8
  Đề số 8: Phương pháp tăng giảm khối lượng
  Thông tin
 • 9
  Đề số 9: Phân dạng câu hỏi hữu cơ theo phản ứng
  Thông tin
 • 10
  CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT_ BÀI TẬP NHẬN BIẾT [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 11
  CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT _ BÀI TẬP THÔNG HIỂU [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 12
  CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT _ BÀI TẬP VẬN DỤNG [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 13
  CHƯƠNG 2: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT - PROTEIN_Bài tập nhận biết [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 14
  CHƯƠNG 2: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT - PROTEIN_ Bài tập thông hiểu [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 15
  CHƯƠNG 2: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT - PROTEIN_ Bài tập vận dụng [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
Xếp hạng Hóa Học
STT Học viên Xếp hạng Kinh nghiệm
1 Hocvien 1 27668
2 BẢO NGÂN 2 640
3 Lưu Quang Lập KSA 3 576
4 Đào Đức Tuân 4 566
5 ainguyen 5 342
6 HKT 6 328
7 Cát Nguyên 7 326
8 Tran Trang 8 322
9 Diệu Linh 9 304
10 Hân 10 288

Đội ngũ giáo viên

Thầy Vũ Ngọc Toản
Hóa Học