•  Bộ đề môn Hình Học
 • 1
  Đề số 1: Bài Tập Hình Chóp: Thể tích - Khoảng cách - Góc
  Thông tin
 • 2
  Đề số 2: Bài Tập Hình Lăng Trụ: Thể tích - Khoảng cách - Góc
  Thông tin
 • 3
  Đề số 3: Một Số Bài Toán Hình Học Không Gian Liên Quan Đến Mặt, Hình, Khối: Cầu,Trụ, Nón Tròn Xoay
  Thông tin
 • 4
  Đề số 4: Phương pháp tọa độ trong không gian, viết phương trình đường phẳng, phương trình mặt phẳng
  Thông tin
 • 5
  Đề số 5: Phương pháp tọa độ trong không gian: xác định tọa độ điểm, góc, khoảng cách
  Thông tin
 • 6
  Đề số 6: Phương trình mặt cầu; vị trí tương đối của điểm, đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu
  Thông tin
 • 7
  Đề số 7: Phương pháp tọa độ trong không gian về việc giải bải tập không gian
  Thông tin
 • 8
  Đề số 8: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
  Thông tin
Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
Xếp hạng Hình Học
STT Học viên Xếp hạng Kinh nghiệm
1 Hocvien 1 2410
2 Lê Thế Anh 2 220
3 Lê Hoàng Nhuận 3 148
4 Hân 4 138
5 Khải Đào 5 134
6 Hoàng Anh Nhật 6 94
7 Chien Nguyen 7 92
8 thanhphong 8 90
9 Vũ Ngọc Tiến 9 76
10 Nguyễn Thợi 10 66

Đội ngũ giáo viên

Thầy giáo: Nguyễn Văn Vịnh
Hình Học