CHINH PHỤC KỲ THI

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

 •  Bộ đề môn Hình Học

 • 1. Đề số 1: Bài Tập Hình Chóp: Thể tích - Khoảng cách - Góc
  Thông tin  
 • 2. Đề số 2: Bài Tập Hình Lăng Trụ: Thể tích - Khoảng cách - Góc
  Thông tin  
 • 3. Đề số 3: Một Số Bài Toán Hình Học Không Gian Liên Quan Đến Mặt, Hình, Khối: Cầu,Trụ, Nón Tròn Xoay
  Thông tin  
 • 4. Đề số 4: Phương pháp tọa độ trong không gian, viết phương trình đường phẳng, phương trình mặt phẳng
  Thông tin  
 • 5. Đề số 5: Phương pháp tọa độ trong không gian: xác định tọa độ điểm, góc, khoảng cách
  Thông tin  
 • 6. Đề số 6: Phương trình mặt cầu; vị trí tương đối của điểm, đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu
  Thông tin  
 • 7. Đề số 7: Phương pháp tọa độ trong không gian về việc giải bải tập không gian
  Thông tin  
 • 8. Đề số 8: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
  Thông tin  

Luyện thi THPT Quốc gia

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

logo