•  Bộ đề môn Đại Số
 • 1
  Tương giao giữa các đồ thị hàm số
  Thông tin
 • 2
  Hàm số đồng biến nghịch biến, cực trị của hàm số
  Thông tin
 • 3
  Tiếp tuyến đồ thị hàm số
  Thông tin
 • 4
  Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
  Thông tin
 • 5
  Phương trình mũ
  Thông tin
 • 6
  Phương trình logarit
  Thông tin
 • 7
  Tìm phần thực, phần ảo của số phức, giải phương trình bậc nhất và bậc hai ẩn phức
  Thông tin
 • 8
  Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức
  Thông tin
 • 9
  Tính tích phân, nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến
  Thông tin
 • 10
  Tính tích phân, nguyên hàm bằng phương pháp tích phân từng phần
  Thông tin
 • 11
  Ứng dụng của tích phân
  Thông tin
 • 12
  ĐỀ 1 - BÀI TẬP ÔN TẬP 2017
  Thông tin
 • 13
  ĐỀ 2 - BÀI TẬP ÔN TẬP 2017
  Thông tin
Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
Xếp hạng Đại Số
STT Học viên Xếp hạng Kinh nghiệm
1 Hocvien 1 22680
2 Lê Thế Anh 2 422
3 Hân 3 240
4 Lê Hoàng Nhuận 4 212
5 Nguyễn Văn Sâm 5 182
6 David Tai 6 164
7 BẢO NGÂN 7 162
8 Tachi Noji 8 158
9 Vu Linh Son 9 156
10 Nguyễn Thợi 10 148

Đội ngũ giáo viên

Thầy Lại Tiến Minh
Đại Số