•  Bộ đề môn Anh Văn
 • 1
  VERB TENSES (Choose the best answer to complete the following questions)
  Thông tin
 • 2
  Modals & To Infinitives and Gerunds (Choose the best answer to complete the following sentences)
  Thông tin
 • 3
  PRACTICE EXERCISES 4 ADJECTIVES AND ADVERBS – COMPARISONS
  Thông tin
 • 4
  PRACTICE EXERCISES 5 CONDITIONALS
  Thông tin
 • 5
  PRACTICE EXERCISES 6 (Choose the best answer to complete the following sentences)
  Thông tin
 • 6
  REPORTED SPEECH
  Thông tin
 • 7
  INVERSION
  Thông tin
 • 8
  RELATIVE CLAUSES
  Thông tin
 • 9
  NOUN AND ADVERB CLAUSES
  Thông tin
 • 10
  SUBJUNCTIVE MOOD
  Thông tin
 • 11
  LESSON 1: WRITING [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 12
  LESSON 2 [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 13
  LESSON 3 [CHINH PHỤC KỲ THI 2017]
  Thông tin
 • 14
  Đề thi thử THPTQG THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội năm 2018
  Thông tin
Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
Xếp hạng Anh Văn
STT Học viên Xếp hạng Kinh nghiệm
1 Hocvien 1 112430
2 Ma Văn Khuya 2 1266
3 thugiang 3 788
4 Đông Hồng Sơn 4 688
5 Chử Ánh 5 606
6 America Hạnh 6 552
7 Lê Kim Tiến 7 526
8 Loan Nguyễn 8 430
9 Quyen 9 400
10 Hưng Hít 10 400

Đội ngũ giáo viên

Cô Nguyễn Việt Hà
Anh Văn